Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących

Aktualności
O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu, w którego składzie uwzględniono początkowo przedszkole, szkołę podstawową oraz internat, utworzono decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 17 grudnia 1990 roku. Inicjatorem powstania placówki było Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „Nadzieja” w Radomiu. Całość mieściła się w małym, parterowym budynku uzyskanym nieodpłatnie od Garbarni Radomskich przez Stowarzyszenie. Uroczyste otwarcie Ośrodka miało miejsce 11 lutego 1991 roku. Była to pierwsza w Polsce placówka zapewniająca opiekę i edukację dzieciom niewidomym z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Posiadała wówczas 7 uczniów, 9 nauczycieli w szkole i 6 w internacie.

Wraz z napływem uczniów i rozwojem placówki, zmieniła się też jej nazwa na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu. 18 listopada 2003 roku, z udziałem księdza Prymasa Józefa Glempa, odbyło się uroczyste nadanie Ośrodkowi imienia księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.