Dla nauczycieli
Ta część strony zabezpieczona jest hasłem.
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

„Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu” wprowadzone zarządzeniem Dyrektora, obowiązujące od 15 lutego 2024 r.

POBIERZ