Kontakt
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
im. ks. Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego