Rekrutacja
Nabór trwa u nas przez cały rok szkolny!
Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka:

– aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
– skierowanie z Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
– podanie rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie dziecka do SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.

 

Wszelkich informacji na temat wymaganych dokumentów oraz warunków przyjęcia udziela sekretariat Ośrodka
tel. +48 48 384 79 24, 600 944 114.

Wzór podania o przyjęcie.