Rehabilitacja
Warunki przyjęcia

Aby skorzystać z oferty pracowni należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza specjalisty (lekarz rehabilitacji, ortopeda, neurolog, chirurg, traumatolog) na zabiegi fizjoterapeutyczne. Istnieje możliwość zlecenia stałego na zabiegi kinezyterapeutyczne.
Pracownia czynna jest w godzinach 7:00 – 15:00
Zapisy na zabiegi dokonywane są w godzinach 7:00 – 8:00

Oferta Pracowni

Pracownia Rehabilitacji Medycznej oferuje podopiecznym Ośrodka zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie:

FIZYKOTERAPII:

 • terapia ultradźwiękowa,
 • terapia z wykorzystaniem aparatu Thermopress do miejscowej terapii zimnem i/lub ciepłem,
 • laser biostymulacyjny,
 • lampa Sollux stosowaną do naświetlań promieniowaniem podczerwonym,
 • Aquavibron z obiegiem zamkniętym- aparat do masażu leczniczego,
 • elektrostymulator generujący 13 różnych typów prądów: prądy diadynamiczne, IONO (jonoforeza i galwanizacja), prąd Traeberta, prąd faradyczny, impulsy trójkątne, impulsy prostokątne, prąd Kotza, prąd TENS, dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości, prądy Nemeca, stymulacja niską częstotliwością ,,Muscle”, stymulacja urologiczna, stymulacja wysokonapięciowa,
 • magnetoterapię,
 • bioptron;

KINEZYTERAPII:

 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane,
 • ćwiczenia w odciążeniu,
 • ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy,
 • ćwiczenia neurorozwojowe,
 • nauka czynności lokomocji i inne.