Wczesne Wspomaganie
Warunki przyjęcia

Podstawą objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju są:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • wniosek rodzica o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Oferta Pracowni

Zajęcia w Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Z usług Pracowni mogą korzystać nieodpłatnie dzieci i ich rodziny bez względu na miejsce zamieszkania.
Opieką obejmujemy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i różnymi niepełnosprawnościami, w tym:

 • z niepełnosprawnością wzroku,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu,
 • z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera),
 • z zespołami genetycznymi i neurologicznymi,
 • z dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi,
 • z zaburzeniami w zakresie odbioru, organizacji i przetwarzania wrażeń zmysłowych.