Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z metod rewalidacji mającą szerokie spektrum działania. Formy hipoterapii stosowane w naszym Ośrodku to terapia kontaktu z koniem, terapia ruchem konia oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne na koniu. Hipoterapia nie ogranicza się tylko do prowadzenia zajęć z dzieckiem siedzącym na koniu, ale także wykorzystuje inne możliwości aktywności. Może być to czyszczenie, pomoc w karmieniu, przygotowywanie jedzenia czy spacer. Przytulanie się do ciepłej sierści konia czy karmienie go, pozwala na tworzenie silnej więzi między człowiekiem a zwierzęciem. Bardzo dobrze rozwija to kontakty społeczne u dzieci oraz zwiększa ich poczucie własnej wartości. Zapraszamy na facebooka!!!

Close Menu
Font Resize