Praca

1.OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (17.09.2021) Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019…

Czytaj dalej

Sprawozdania

Sprawozdania roczne za 2021 r. Sprawozdania roczne za 2020 r. Informacja dodatkowa i wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 rok. Bilans jednostki budżetowej Rachunek zysków i strat jednostki Zestawienie zmian…

Czytaj dalej

Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z metod rewalidacji mającą szerokie spektrum działania. Formy hipoterapii stosowane w naszym Ośrodku to terapia kontaktu z koniem, terapia ruchem konia oraz ćwiczenia fizjoterapeutyczne na koniu. Hipoterapia…

Czytaj dalej
Close Menu
Font Resize