Struktura organizacyjna SOSW

 • Dyrektor 
 • Wicedyrektor 
  • Nauczyciel Szkoła Podstawowa
  • Nauczyciel Szkoła Przysposabiająca do pracy
  • Pedagog
  • Psycholog
 • Wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych
  • Intendent
  • Magazynier
  • Szef kuchni
  • Pomoc kuchenna
  • Samodzielny Referent ds. gospodarczych
   • Sprzątaczka
   • Konserwator
   • Dozorca
   • Kierowca
   • Praczka
   • Pomoc nauczyciela
 • Kierownik ds. opieki i wychowania
  • nauczyciel wychowawca
  • nauczyciel bibliotekarz
 • Kierownik Pracowni Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Nauczyciel Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Fizjoterapeuta
 • Główny Księgowy 
  • Spec. do sp. księgowo-płacowych
  • Referent ds. księgowości
 • Sekretarz Ośrodka
  • Referent ds. administracji
  • Informatyk
 • Pielęgniarka
 • Specjalista ds. BHP
Close Menu
Font Resize