Ważna informacja

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 18 maja 2020 r. wyraził zgodę na uruchomienie od dnia 25 maja 2020 r. opieki w oddziale przedszkolnym i realizację zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu.

Close Menu
Font Resize