OGŁOSZENIE

Działając na podstawie uchwały  Zarządu Województwa Mazowieckiego  z dnia 14 marca 2020r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

Wprowadza do odwołania ograniczenie działalności Placówki polegające na:

  • zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych,

  • wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów,

  • wyznaczenie rotacyjnych dyżurów pracowników,

  • wprowadzeniu pracy zdalnej pracowników.

Close Menu
Font Resize