OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
informujemy, że po uzyskaniu w dniu 12 marca br. zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu podjął decyzję o zawieszeniu zajęć w placówce w terminie od 16 do 25 marca 2020 r.

Close Menu
Font Resize