Praca

1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (15.01.2021)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Samodzielny referent ds. gospodarczych

 


2. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (15.10.2020)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Samodzielny referent ds. gospodarczych

 
 

3. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (05.10.2020)

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Główny księgowy

 
 

4. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (11.09.2020)

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wicedyrektor ds. administracyjno-technicznych

 

5. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (15.05.2020)

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – główny księgowy

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu, ul. Struga 86, 26-600 Radom, tel. 48 384 79 24


 

 

 

6. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (15.04.2020)

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Close Menu
Font Resize